شرکت مهار کوره

این تا کنون رنج متنوعی از کوره های صنعتی را با اندازه ها و دماهای کاربردی گوناگون و حداکثر تا دمای 1500 درجه برای صنایع مختلفی مانند ریخته گری ، متالوژی ، شیشه ، سرامیک و ... تولید کرده است .